فهرست

نوشته های من

16Sep

خستگی ناپذیر و قدرتمند

من شبیه هیچ کدوم از شما نیستم . چون من شما نیستم. من مهدی یوسفی هستم یک متن بی نظیر و فوق العاده برا اینکه هر موقع خسته شدی بدونی که خودت باید به خودت کمک کنی


16Sep

من کسی نیستم

من کسی نیستم. تو کیستی؟ اگر تو همانند من، کسی نیستی.پس با هم دو کَسیم.مبادا به کسی بگویی.و چرا که آنان کسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است کسی بودن.اگر کسی نباشی.همه کس هستی.(امیلی دیکنسون)